Timski coaching

Judje smo družabna bitja in zato najbolje delujemo v skupinah. Zato je osnova vseh organizacij timska delitev, ključ do uspeha pa je kakovostna timska dinamika. Vaša organizacija je tako močna, kot je močna vaša ekipa. Toda ali je enostavno najti idealno ekipo? Vsakdo, ki je bil zadolžen za oblikovanje skupine, ve, da je to lahko trdo delo. Zato je sodelovanje s timskim trenerjem odlična možnost in zagotavlja dodaten zunanji pogled, ki je potreben za oblikovanje močne ekipe z optimalno sestavo.

Ti visoko učinkoviti zaposleni so glavna in primerjalna prednost ter dejavnik uspeha vsake organizacije. Organizacije so odvisne od svojih timov – v svetu, kjer se vse tako hitro premika, informacije nastajajo in se širijo s svetlobno hitrostjo, okolje pa je veliko bolj dinamično kot prej, je treba imeti dober tim s kakovostno projektno organizacijo, ki deluje skupaj. Produktivnost in rezultati dela so neposredno povezani z odnosi v ekipi – delo bo trpelo, če bodo posamezniki nezadovoljni in bodo imeli težave drug z drugim. Gallupova raziskava, ki je avtoriteta na tem področju, je pokazala, da ima komunikacija v timu pomembno vlogo, vloga trenerja pa je, da jo spravi na kakovostno raven, ki bo zagotavljala produktivnost in prijetno sobivanje. Delujoča ekipa bo vedno presegla cenenega posameznika – skupaj smo močnejši. V samem timu je pomembno medsebojno spoštovanje in priznavanje pozitivnega prispevka – to ne sme biti le vertikalno (od delodajalcev do zaposlenih), temveč tudi horizontalno (med zaposlenimi), tako imenovano “Recognition – priznavanje doprinosa”.

Anekdota o eni ekipi… se v njej prepoznate?

To je zgodba o štirih osebah z imeni Vsakdo, Nekdo, Kdorkoli in Nihče. Opraviti je bilo treba pomembno nalogo in vsi so bili prepričani, da jo bo Nekdo opravil. Vsakdo bi jo lahko opravil, vendar jo je opravil Nihče. Nekdo se je zaradi tega razjezil, ker je to delo opravljal Vsakdo. Vsi so mislili, da bi jo lahko opravil Kdorkoli, vendar se Nihče ni zavedal, da je Kdorkoli ne bo opravil. Na koncu so vsi krivili Nekoga, ko Nihče ni naredil tistega, kar bi lahko naredil bilo kdo.

Ta prispodoba ponazarja položaj nefunkcionalnega tima in odnos nezadovoljnih zaposlenih. Takšnemu položaju se lahko izognete tako, da zgradite ekipo, ki bo temeljila na moči posameznikov.

Kakšen je tim, ki temelji na naravnih močeh (strengths)?

Pravzaprav gre za skupino posameznikov, ki se med seboj dopolnjujejo – vsak ima talent, ki ga drugi nima, in skupaj tvorijo “superorganizem”. Med seboj se cenijo in potrebujejo drug drugega za doseganje odličnih rezultatov – zavedajo se talentov drugih posameznikov v skupini in jim to priznavajo ter poznajo želje drug drugega. Če posameznikom dovolite, da delajo točno to, v čemer so najboljši, bodo rezultati neizmerljivi z vsem doslej in imeli boste popolno ekipo, sestavljeno iz nepopolnih posameznikov, to pa je neprecenljivo orodje. Pri timskem coachingu, ki temelji na močeh, se naučite orodij in tehnik, ki jih lahko uporabite, da bi to dosegli, in nekatera med njimi so:

  • pomagajo vodjem razumeti, kako upravljati z nadarjenostjo svojih zaposlenih, in individualno prilagoditi pristop vsakemu članu ekipe,

  • premagati povezane izzive z uporabo strategij, ki temeljijo na močeh,

  • spodbujajo zavzetost, tako da pomagajo ekipam odkrivati, razvijati in uporabljati njihove talente,

  • podpirati člane ekipe pri izboljšanju njihove produktivnosti in uspešnosti z uporabo individualnih in kolektivnih prednosti.

Kot izkušen timski coach, ki svojo metodologijo gradi na pristopu, ki temelji na močeh, vam bom pomagal izbrati najprimernejše močne strani za vašo ekipo in situacijo ter vam pomagal razviti vaše šibke strani z uporabo močnih strani pri njih.

Se vam zdi zapleteno? Ni. V zgodbi o timskem coachingu je pomembno razumeti, da je stranka tukaj ekipa. Njihova dinamika se bo izboljšala in prinesla bo pozitivne spremembe. Dober timski coach pozna svojo ekipo tako dobro, kot starši poznajo svoje otroke – opazi majhne spremembe v medosebnih odnosih in njihov vpliv na splošno dinamiko in produktivnost. Da bi vse skupaj delovalo, morajo biti člani ekipe pripravljeni na spremembe in pripravljeni vložiti trud v razvoj celotne skupine – timski coaching ni rešitev le za disfunkcionalne ekipe, ki jih je treba popraviti, temveč orodje za izboljšanje vsake ekipe in dvig njihovega poslovanja na novo raven.