Strength-based coaching

Verjetno ste že vsaj enkrat slišali, da lahko postanete karkoli, če dovolj verjamete vase. To je le delno res, vendar samo vera ni dovolj, za uspeh moramo imeti neko osnovo za to, v čem želimo biti dobri. Ta temelj so naši talenti. Pomembno je, da poznamo sebe in svoje prednosti, da lahko dosežemo svoj polni potencial. Vsak od nas je edinstven, gradi nas več različnih talentov in vsak od nas se najbolje razvija v edinstveni smeri. Naši talenti nas ločijo od drugih, prirojeno nam je, da se obnašamo po njih, vendar včasih potrebujemo nekaj pomoči, da jih razvijemo v celoti. Ko bomo spoznali svoje talente, bomo odkrili nova obzorja in si omogočili, da dosežemo svojo najboljšo možno različico.

Razvoj, ki temelji na vaših naravnih močeh (strengths), je edinstven, saj gradi na področjih največjih potencialov, ne pa na premagovanju vaših slabosti.

Ljudje se najpogosteje osredotočamo na svoje slabosti, to nam preprečuje rast in preveč energije vlagamo v reševanje nečesa, kar nam ni prirojeno. Najboljši način za napredek je, da se osredotočite na svoje talente. Namesto da silimo na področje, ki nam ne gre, se moramo potruditi, da razvijemo področje talenta. Po podatkih Gallupa, največjega svetovnega podjetja za raziskovanje javnega mnenja, je delo na svojih talentih najboljši način za rast in razvoj. Ideja je, da si s prepoznavanjem tega, kar nas dela edinstvene, in določanjem področij, na katerih se lahko najbolj razvijemo, omogočimo nadaljnji napredek. Moč izhaja iz dela s talenti, iz te moči pa so vidni vsi potenciali osebe. To je nekaj, kar nam je prirojeno, talenti kažejo, kdo smo, kaj čutimo in mislimo, in prej ko jih prepoznamo in se osredotočimo nanje, učinkovitejši bomo.

Gallup je razvil test prepoznavanja talentov, tako imenovani Clifton Strengths Finder. V njem si skozi 34 področij talentov in 177 vprašanj prek spleta prepoznate področja svoje nadarjenosti. Močne strani, kot jih opredeljuje Gallup, so razdeljene na 4 področja: strateško razmišljanje, vzpostavljanje odnosov, vplivanje in izvrševanje. Posledično vam bo sam vprašalnik predstavil pet najboljših področij, na katerih se lahko najbolje razvijete. Ta vprašalnik je uporaben pri strength-based coachingu, ki temelji na lastnih močeh, saj nam daje osnovo za to, na katerih področjih je treba delati na sebi in na kaj osredotočiti.

Največ možnosti za uspeh imate, če gradite to, kar že ste, in ne poskušate postati nekdo, kar niste.

To je temeljna ideja strength-based coachinga. Namesto da se osredotočamo na pomanjkljivosti, se ukvarjamo z vašimi prednostmi. Le redko kdo bo izjemno uspešen na področju, ki ni naravno – da, pomembno je vložiti delo, vendar je talent temelj, ki služi kot odskočna deska. Zato se pri tem načelu ne osredotočamo le na prepoznavanje talentov, temveč tudi na učenje ljudi, kako jih uporabiti. Delo na talentih tu pomeni naložbo (predvsem časovno, pa tudi miselno), ki je potrebna za razvoj talentov.

Formula uspeha: TALENT x INVESTICIJA = MOČ (strength)

Talent: naravni način razmišljanja, čustvovanja in vedenja.
Investicija: čas, porabljen za vadbo, razvijanje spretnosti in gradnjo baze znanja.
Moč: Zmožnost doslednega doseganja skoraj popolnih rezultatov.

Iz zgornje formule je jasno razvidno, kaj naredi nekoga močnega – talent in investicija sta obvezni sestavini za uresničitev vašega potenciala, moja vloga pa je, da vam pomagam prepoznati in razviti obe sestavini.

Pri svojem dosedanjem delu sem se srečal z različnimi pristopi coachinga in različnimi testi osebnostnih tipov. Gallupov pristop se je izkazal za najučinkovitejšega, saj podpira ljudi pri tem, kako čim bolj izkoristiti svoj neskončni potencial. Da ne razumejo le tega, kdo so, ampak tudi to, kdo lahko postanejo! Moj pristop temelji na tem načelu – tu sem, da skupaj z vami odkrijem vaše talente in vam pomagam, da jih razvijete ter izkoristite svoj polni potencial. Ne pozabite, da sta tako talent kot naložba obvezna dela gradnje naših moči.