Psihoterapija (TA)

Transakcijska analiza je psihoanalitična teorija in metoda terapije, ki temelji na analizi komunikacije, tj. izmenjave sporočil med ljudmi. S pomočjo analize komunikacije je mogoče raziskati posameznikovo osebnost in ugotoviti, od kod izvirajo določene značilnosti. Pobudnik teorije transakcijske analize je Eric Berne, ki je to metodo terapije razvil sredi prejšnjega stoletja. Zgleduje se po idejah Sigmunda Freuda, vendar je glavna razlika v tem, da se je Freud osredotočil na analizo posameznikove osebnosti, Berne pa je ugotovil, da je boljši vpogled mogoče doseči z analizo komunikacije in socialnih odnosov posameznika. S transakcijsko analizo je mogoče doseči odlične rezultate ter izboljšati interakcije in medosebne odnose posameznika.

3 ego stanja 

Teorija transakcijske analize predpostavlja, da destruktivno in disfunkcionalno vedenje izhaja iz obrambnih odločitev, sprejetih v otroštvu. Zato Berne razlaga, da ima vsak posameznik tri stanja ega: Starš, Odrasli in Otrok. Glede na pretekle in otroške izkušnje bo oseba med interakcijo v določenem stanju. Verjame tudi, da so ljudje najpogosteje v stanju Starša ali Otroka, do stanja Odraslega pa pridemo šele z zavestnim delom in transakcijsko analizo. Tako je lahko interakcija z drugim posameznikom v katerem koli od teh treh stanj. Stanje Otroka se pojavi kot odziv na pozitivne ali negativne lekcije iz otroštva, ki nam vladajo še danes. Stanje Starša je posledica interakcije z našimi starši ali drugo avtoriteto iz otroštva in vedenje, ki smo ga opazili pri njih, sprejmemo za svoje. Ciljno stanje je stanje Odraslega, ki se ne odziva na dražljaje iz preteklosti, temveč je v interakciji s svojim trenutnim okoljem, zanj sta značilni racionalnost in zdrava komunikacija.

Transakcijska analiza u terapiji

Cilj transakcijske analize je, da posameznik doseže in ohrani stanje Odraslega – omogoča mu, da se uresniči kot oseba ter razvije boljše komunikacijske in socialne veščine. Ta metoda ima dolgoročni učinek, njen cilj pa je, da posameznik ostane v stanju Odraslega tudi po našem sodelovanju. Čeprav lahko pomaga vsakomur, pa še posebej pomaga pri:

  • izboljšanju partnerskih odnosov, odnosov v družini in na delovnem mestu
  • depresiji, mejni osebnostni motnji, anksioznosti,
  • nizko samospoštovanje in napadi panike,
  • strahu pred intimnostjo in težavami s komunikacijo.

Na začetku sodelovanja klient in terapevt skleneta pogodbo, ki vsebuje oris ciljev, ki jih je treba doseči – transakcijska analiza je ena od prvih metod, pri kateri je pogodba določena in že na začetku pokaže trdno zavezo za oblikovanje pravic.

Kako vam lahko pomaga transakcijska analiza?

Transakcijska analiza vam omogoča vpogled ne le v vzorce vašega vedenja, temveč tudi v vzroke zanj. Z njo lahko odkrijete, kako so vašo osebnost oblikovale prejšnje izkušnje iz otroštva. Želite razviti boljše komunikacijske spretnosti? TA je popolna metoda za vas – naučila vas bo, kako izboljšati komunikacijo z drugimi iz stanja odraslega, s tem pa boste lahko izboljšali obstoječe odnose na vseh področjih življenja. Čeprav transakcijska analiza ponuja dolgoročne rešitve, jo je mogoče uporabiti tudi kot kratkoročno zdravljenje, ki je primerno za vse, ki želijo čim prej odkriti negativne vzorce svojega vedenja in obrniti nov list. Na koncu naj povemo, da je glavna ideja transakcijske analize povzeta v citatu njenega začetnika:

“Zavedanje zahteva življenje tukaj in zdaj in ne drugje, v preteklosti ali prihodnosti.”
– Eric Berne