Kot Specializant psihoterapije (TA) in Gallup strengths trener pomagam posameznikom in ekipam, da prenehajo delovati na “avtopilotu”.

Svoje dvajsetletne delovne izkušnje v štirih velikih mednarodnih podjetjih uspešno prenašam v učne procese in tako pomagam graditi močne vodje.

O meni

Področja terapije

Duševno zdravje

“Metodologija, ki jo uporabljam, je individualni in timski coaching, psihološko svetovanje in korporativno usmerjeni treningi.”

ALAN GREGOREC

Transformacijski coaching

Strengths-based leadership

Q-12 Zavzetost zaposlenih