Q-12 Angažman zaposlenika

Takozvani Q-12 upitnik tehnika je koja je razvio Gallup za određivanje razine angažmana zaposlenika. On kroz 12 područja pitanja prepoznaje angažiranost pojedinca na svom poslu što je nužno prepoznati kako biste mogli razviti bolji odnos sa zaposlenicima i osigurati si mnoge benefite. Prema Gallupovom istraživanju, 66% svih zaposlenika u 2021. godini nije bilo emocionalno povezano s poslodavcem, a zabilježen je i 2% pad u usporedbi sa 2020. godinom.

Nekima je možda i nezamislivo biti emocionalno povezan s poslodavcem, no u nekom uređenom svijetu to bi trebala biti norma. Poslodavac i zaposlenik dio su iste organizacije i čim su međuljudski odnosi bolji, to će atmosfera i ishod cijelog posla biti na većoj razini. Nekima je lakše povezati se s organizacijom, pogotovo ako čvrsto vjeruju u isti cilj, no nekima treba vremena. Dakle, angažiranost zaposlenika nije jednolika pa tako ni motivacija pojedinaca nije jednako velika. Angažirani pojedinac imat će veću motivaciju doprinijeti uspjehu same organizacije jer uz to veže i osjećaj osobne dobrobiti. Međusobni odnos takvih zaposlenika i odnos sa menadžerima temelji se na povjerenju, integritetu, obostranoj predanosti i komunikaciji što povećava šanse za poslovni uspjeh i veću produktivnost. Angažman zaposlenika direktan je odraz toga koliko je voljan uložiti i pridonijeti uspjehu organizacije, bilo da se radi o kvaliteti posla, kreativnosti rada ili uloženom vremenu.

Kao poslodavac, poznajete li stupanj angažiranosti u vašoj organizaciji?

Jednom kad naučite takve informacije o svojim zaposlenicima moći ćete prepoznati zašto neke stvari ne funkcioniraju i što učiniti kako biste ih poboljšali. Gallupov Q-12 upitnik angažiranosti omogućava nam da precizno odredimo razinu angažiranosti, a to je bitno jer, kao što su njihova istraživanja pokazala, zaposlenici koji ostvare više bodova na Q-12 testu pokazuju pozitivan rezultat po sljedećim pitanjima:

  • 81% manji broj izostanaka,
  • 64% manje sigurnosnih incidenata,
  • 41% manje kvalitativnih propusta,
  • 14% veća produktivnost,
  • 10% više ocjene kupaca,
  • 18% veća prodaja,
  • 23% veća profitabilnost.

Zahvaljujući Gallupu imamo znanje o tome kako kvaliteta okruženja djeluje na stupanj angažiranosti pojedinca što direktno utječe na uspjeh organizacije. Pri ovom testu pretežito se određuje razine emocionalne povezanosti zaposlenika s organizacijom – nešto što je nužno da bi on bio voljan povećati svoj angažman. Q-12 test sastoji se od 12 tvrdnji u vezi kojih pojedinac mora odgovoriti u kojoj se mjeri odnose na njega, a koje se odnose na radno mjesto i okruženje:

1) Znam što se na poslu očekuje od mene.

2) Imam potrebne materijale i radne uvjete za obavljanje svog posla.

3) Na poslu uvijek imam priliku raditi ono u čemu sam najbolji.

4) U posljednjih sedam dana dobio sam priznanje ili pohvalu za dobro obavljen posao.

5) Moj nadređeni ili netko drugi na poslu se zanima za mene i cijeni me kao osobu.

6) Na poslu postoji netko tko me podržava u mom razvoju.

7) Moje mišljenje ima značaj u mom radnom okruženju.

8) Cilj i korporativna filozofija naše organizacije daju mi ​​osjećaj da je moj rad važan.

9) Moje se kolege osjećaju dužnima i odgovornima kvalitetno obavljati svoj posao.

10) U svojoj organizaciji imam dobrog prijatelja.

11) U posljednjih šest mjeseci netko iz moje tvrtke razgovarao je sa mnom o mom napretku.

12) Prošle godine imao sam priliku učiti i razvijati se u svom poduzeću.

 Premda radna angažiranost karakterizira uključenost i predanost, ona dodatno podrazumijeva postojanje emocionalno-kognitivnih stanja kao što su energija i mentalna otpornost, snažna uključenost i osjećaj važnosti ili doprinosa, velika koncentracija i interes za rad.

 Na temelju ovog testa Gallup razlikuje tri stupnja angažmana zaposlenika:

  • aktivno angažirani – takozvani ambasadori organizacije, oni čija je emocionalna povezanost visoka i zastupaju svoju organizaciju te vežu svoju dobrobit uz poslovni uspjeh,
  • neangažirani, u svoj posao ulažu vrijeme, ali ne dovoljno energije i strasti,
  • aktivno neangažirani koji su suprotni onim prvima te se protive svemu što organizacija predstavlja ili odbijaju raditi ono što se od njih traži te aktivno potkopavaju ono što drugi angažirani pojedinci postižu i za što naporno rade.

Zahvaljujući Gallupovom Q-12 testu možete prepoznati koji od Vaših zaposlenika spadaju u koju kategoriju te na temelju toga odrediti na odnosu s kim treba poraditi – čak i aktivno neangažirane može se pretvoriti u aktivno angažirane ako organizacija uspostavi kvalitetan emocionalni odnos s njima i pokaže im kako se njihovi uspjesi i dobrobit poklapaju. Zato je bitno ustanoviti sastav svojih zaposlenika i čim prije djelovati kako biste poboljšali cjelokupnu mašineriju organizacije.