Psihoterapija (TA)

Transakcijska analiza je psihoanalitička teorija i metoda terapije koja se temelji na analizi komunikacije, tj. razmjene poruka među ljudima. Pomoću analize komunikacije moguće je istražiti osobnost pojedinca i prepoznati otkud pojedine karakteristike potječu. Začetnik teorije transakcijske analize je Eric Berne koji je sredinom prošlog stoljeća razvio ovu metodu terapije. Ona je inspirirana idejama Sigmunda Freuda, no glavna razlika je što se Freud fokusirao na analizu osobnosti pojedinca, a Berne je zaključio da je bolji uvid moguće ostvariti analizom komunikacije i društvenih odnosa pojedinca. Transakcijskom analizom mogu se postići odlični rezultati i unaprjeđenje interakcija te međuljudskih odnosa pojedinca.

3 ego stanja 

Teorija transakcijske analize pretpostavlja da destruktivno i disfunkcionalno ponašanje potječe od obrambenih odluka donesenih u djetinjstvu. Upravo zato Berne objašnjava da svaki pojedinac ima 3 stanja ega: Roditelj, Odrasli i Dijete. Ovisno o prošlosti i iskustvima iz djetinjstva, osoba će biti u pojedinom stanju za vrijeme interakcije. Također, smatra da su ljudi najčešće u stanju Roditelja ili Djeteta te se tek svjesnim radom i pomoću transakcijske analize dolazi do stanja Odraslog. Dakle, u interakciji s drugim pojedinac može biti u bilo kojem od ova tri stanja. Stanje Djeteta javlja se kao reakcija na pozitivnu ili negativnu pouku iz djetinjstva, koja vlada nama još i danas. Stanje Roditelja rezultat je interakcije sa svojim roditeljima ili drugim autoritetom iz djetinjstva – pritom ponašanje koje smo zapazili na njima preuzimamo kao svoje. Ciljano stanje je stanje Odraslog koje ne reagira na podražaje iz prošlosti već je u interakciji sa svojim sadašnjim okolišem – njega karakterizira racionalnost i zdrava komunikacija.

Transakcijska analiza u terapiji

Cilj transakcijske analize jest da pojedinac dosegne i zadrži stanje Odraslog – ono mu omogućava da se ostvari kao osoba, bolju komunikaciju i društvene vještine. Ova metoda ima dugoročan učinak i njen cilj je da pojedinac ostane u stanju Odraslog i nakon suradnje. Iako može pomoći svakome, posebno pomaže kod:

  • unaprjeđenja partnerskih, obiteljskih i odnosa na radnom mjestu
  • depresije, graničnog poremećaja ličnosti, anksioznosti,
  • niskog samopouzdanja i paničnih napadaja,
  • straha od intimnosti i komunikacijskih problema.
Klijent i terapeut na početku suradnje sklapaju ugovor koji pruža okvirni prikaz ciljeva koji se žele postići – transakcijska analiza jedna je od prvih metoda u sklopu koje se postavlja ugovor i odmah na početku pokazuje čvrsta namjera za razvoj.

Kako Vam transakcijska analiza može pomoći?

Transakcijska analiza daje Vam uvid ne samo u obrasce Vašeg ponašanja, nego i u njegove uzroke. Njome možete otkriti kako je Vaša osobnost oblikovana prethodnim iskustvima iz djetinjstva. Želite li razviti bolje komunikacijske vještine? TA je savršena metoda za Vas – njome ćete naučiti kako iz stanja Odraslog poboljšati svoju komunikaciju s drugima te ćete moći popraviti već postojeće odnose u svakom aspektu života. Iako transakcijska analiza nudi dugoročna rješenja, ona je primjenjiva i kao kratkoročni tretman što je pogodno za svakog tko želi čim prije otkriti negativne obrasce svog ponašanja i okrenuti novi list. Za kraj, glavna ideja transakcijske analize sažeta je u citatu njenog začetnika:

“Awareness requires living in the here and now, and not in the elsewhere, the past or the future.”
– Eric Berne