Promjena organizacijske kulture

Organizacijska kultura jedan je od ključnih čimbenika poslovanja i razvoja poduzeća. Pod tim pojmom podrazumijevamo ponašanje zaposlenika i njihove međusobne odnose – faktor koji morate uračunati u svaki posao. Organizacijska kultura definira smjernice, opisuje što se radi i na koji način čime smanjuje dvosmislenost i jasno definira cilj. Postavljanjem smjernica potiče zaposlenike na ponašanje u skladu s interesom organizacije, pritom uzimajući u obzir njihove snage (strengths) te jedinstvenu ulogu. Ako su zaposlenici nezadovoljni svojom radnom okolinom, ne osjećaju se ugodno i nemaju socijalne kontakte na radnom mjestu, to će se odraziti na posao. Slabija produktivnost direktna je posljedica ograničavanja zaposlenika. Nije dovoljno da se pojedinci pojave na poslu i obave što im je zadano – organizacija na taj način ne dobiva njihov puni potencijal i ne može pobijediti konkurenciju. Stoga se poduzeće treba fokusirati na promjenu organizacijske kulture nabolje kako bi ispunilo sve potrebe svojih zaposlenika – nematerijalni čimbenici jednako su važni kao i oni opipljivi.

Osobno imam pozitivno višegodišnje iskustvo na projektu promjene organizacijske kulture u jednoj regionalnoj financijskoj kompaniji sa preko 5.000 zaposlenika.

Snažna organizacijska kultura tvrtke je konkurentska prednost – ona je to što Vas može razlikovati od ostalih poduzeća sličnih Vašemu. U usporedbi poduzeća s jednako dobrim proizvodima i uslugama, bolje će konkurirati ono s jakom kulturom. Doduše, izgradnja takve kvalitetne okoline nije lak posao. Proces je dug i zahtjevan, no rezultati su dugoročno isplativi. Sama promjena temelji se na Gallup-ovom pristupu i pokazuje Vam kako izgraditi organizacijsku kulturu takvu da jača identitet Vašeg poduzeća i vezu zaposlenika s firmom. Budući da se promjena velikim dijelom temelji na međuodnosima zaposlenika, oni moraju biti spremni na nju i motivirani za boljim radom – upravo su oni ključni za uspješno provođenje promjena stoga je menadžmentu zadaća pronaći način kako objasniti potrebu za promjenom zaposlenicima i potaknuti ih na nju.

Samo 23% zaposlenika snažno se slaže da mogu primijeniti vrijednosti svoje organizacije u svakodnevnom radu, a samo 27% snažno se slaže da “vjeruju” u vrijednosti svoje organizacije.

Najsnažnije poduzeće je ono čiji zaposlenici i voditelji imaju isti cilj. Uspjeh promjene  kulture u najvećoj mjeri ovisi o tome kako će zaposlenici reagirati na nju. Loš bi potez bio nekome nametnuti promjenu bez objašnjenja zašto je ona potrebna – dobra komunikacija otvorit će oči Vašim zaposlenicima i doći će do jednakog zaključka kao i Vi. Otpor promjenama refleksna je i prirodna reakcija svih ljudi. Zato je nužno biti jasan i transparentan. Moj pristup razvijanju talenata koji se temelji na snagama (strengths) pomaže zaposlenicima da otkriju, prepoznaju i iskoriste svoje prednosti na poslu što će imati pozitivan ishod za cijelo poduzeće. Ovakav način upravljanja kombinira fokus na snage pojedinca sa još tri načela: promicanje granica korištenja neformalnih mreža podrške, asertivno sudjelovanje u zajednici te gradnja produktivnog odnosa između klijenta i voditelja.

Što znači biti organizacija koja se temelji na snagama?

Cilj ovog pristupa je povećati angažman zaposlenika i razviti međuodnos s poduzećem. Gallup je dokazao kako se uspješni menadžeri usredotočuju na produktivne razgovore s pojedincima, a nikako ne ignoriraju njih kao osobe. Ovakav način razgovora analizira prethodne uspjehe pojedinca, identificira njegove talente i usmjerava ga kako bi iznova postigao dobre ili još bolje rezultate. Organizacija koja se temelji na snagama (strengths) integrira razvoj prednosti u svoju misiju i temeljne vrijednosti poduzeća te u svakodnevni međuodnos zaposlenika. Ovdje su konstruktivni razgovori učestali te potiču mentalni razvoj pojedinaca i njihov pristup poslu.

Oživite kulturu svoje tvrtke kako biste postigli rezultate.

Organizacijska kultura bitna je stavka svakog poduzeća i može uvelike unaprijediti organizaciju ako su svi uključeni informirani i motivirani. Moja uloga je da Vam pomognem uskladiti sve potrebne sastavnice: voditelje koji zasebno formiraju misiju, viziju i vrijednosti tvrtke, zatim zaposlenike kao pojedince s jedinstvenim iskustvom i snagama te brend Vaše organizacije. U svojem pristupu koristim Gallup-ovu analitiku čiji rezultati govore sami za sebe te surađujem s klijentima širokog spektra industrija – organizacijska kultura nešto je što sve tvrtke trebaju njegovati, no svjestan sam da je svaka od njih jedinstvena, stoga nema jednog rješenja za svaku situaciju. Za svaku organizaciju krećem iznova, procjenjujući trenutnu kulturu, definirajući cilj zajedno s klijentima te zatim povezujući to dvoje kako bi Vaša tvrtka razvila puni potencijal. Iako je važno prepoznati što treba promijeniti u trenutnoj kulturi, aktivno proučavam i pozitivne aspekte trenutne kulture kako bismo zajedno radili na prednostima i potencijalu koji Vaša tvrtka već sadrži.