Opći uvjeti

» S time što ćete ispunili obrazac za kontakt, dozvolili ćete Ponuđaču da sakuplja, obrađuje i upotrebljava dobivene podatke za statističku obradu, segmentiranje potrošača, slanje oglasnog materijala i poziva, te kontkte u pisanom, elektronskom i telefonskom obliku, ili osobno.

Vašu elektronsku adresu pažljivo ćemo čuvati i upotrebljavati u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 106/2012). Budući da je na našoj internetskoj stranici slobodan upis za svakoga, postoji mogućnost da je netko drugi upisao vašu elektronsku adresu.

Prijavljeni ima pravo od Ponuđača bilo kada zahtijevati brisanje njegove e-adrese iz baze primatelja e-obavijesti. Prijavljeni se može iz baze podataka izbrisati i sam ako potvrdi mogućnost odjave koja se nalazi u svakoj poslanoj e-obavijesti.

Izvođenje seminara, webinara, radioninica i predavanja ovisno je o minimalnom broju prijavljenih. Organizator pridržava pravo na promjenu datuma, mjesta i sadržaja. Prijavljeni će o svemu biti pravovremeno obaviješteni. Svaki korisnik naših usluga samostalno preuzima odgovornost za svoje postupke. Promjena u procesu coachinga nije moguća, ako se za nju klijent ne odluči sam. Cilj se jasno odredi na početku coachinga i coach će vas po načelu dobre coaching prakse, te uz postavljanje pravilnih pitanja, voditi kroz proces. Coaching proces, seminari, webinari, radionice i predavanja nisu nadomjestak za zdravlje ili terapeutsko savjetovanje, ako je potrebno. Klijentu ne možemo garantirati da će se kao posljedica učestvovanja, njihovo tjelesno ili duševno stanje, te osjećaji, popraviti. Učiniti ćemo sve što je u našoj moći da učinite korak naprijed u kvaliteti života i postizanju postavljenih ciljeva.«

Besplatan uvodni razgovor

Pomoći ću vam da se prilagodite vrtlogu svakodnevnih rutina.

    © Alan Gregorec. Sva prava pridržana | Opći uvjeti | Politika privatnosti